Subsidies

Komt u in aanmerking voor een subsidie? Wij helpen u graag op weg!

Trapliften, huisliften en platformliften worden erkend als middelen waardoor thuis wonen mogelijk blijft. Daarom steunen de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden en besturen in veel gevallen de installaties van liften in woningen, door het toekennen van premies.

Het aanbod en de voorwaarden van de verschillende overheden inzake tussenkomsten voor liften thuis evolueert voortdurend en wel in positieve zin: er komen steeds meer steunmaatregelen bij. Het loont dus zeker de moeite om regelmatig de links op deze pagina te consulteren. Zo mist u zeker niet het financiële voordeel waar u recht op heeft. U kan ook steeds terecht bij één van onze thyssenkrupp Encasa adviseurs. Zij helpen u graag de weg te vinden naar de premie of subsidie waarvoor u in aanmerking komt. Wij hebben daar uitgebreide ervaring mee.

Graag lichten we alvast enkele organisaties, premies en tips toe die van belang zijn bij de navraag naar een subsidie en of u daar recht op heeft:

VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Indien de begunstigde jonger is dan 65 jaar op het moment van 1e inschrijving, dan maakt u kans op een vergoeding voor uw lift. Voor een traplift kan dat bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 8.334,17 (jaarlijks referentiebedrag) zijn. Aan deze inschrijving gaat wel een medische indicatie vooraf. Na inschrijving krijgt u een persoonlijk VAPH-nummer, wat u uw leven lang kunt gebruiken. Indien u ouder bent dan 65 is een aanvraag ook mogelijk, als u maar voor uw 65e stond ingeschreven en over een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AVIQ-nummer (Agence pour une Vie de Qualité) en voor het Duitstalig gebied de DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung). Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het VAPH. Klik hier voor de actuele refertelijst van het VAPH.

Vlaamse Aanpassingspremie voor Ouderen

Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen in functie van uw handicap, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen.

De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen is inkomensgebonden. Uw netto-belastbaar gezinsinkomen is een criterium voor de eventuele toekenning. De premie bedraagt maximaal € 1250.

U kunt voor meer informatie terecht bij de provinciale afdelingen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

TIPS - goed om te weten

Er spelen verschillende criteria voor het recht op een tussenkomst: uw woonplaats, uw leeftijd, het gezinsinkomen, de waarde van uw huis enz.

Het invullen van een aanvraagformulier kan wat moeite vragen, misschien moet u informatie verzamelen. Laat u niet ontmoedigen, ook al lukt het u niet om alles in één keer ingevuld te krijgen, doorzetten loont.

Bekijk de voorwaarden voor tussenkomst vooraf want soms moet de aanvraag worden ingediend voor installatie en soms erna. Ook hier geldt: een goede voorbereiding = meer kans op succes.

Voor alle hulp kan u steeds terecht bij de ervaren adviseurs van thyssenkrupp Encasa op het gratis nummer 0800 94 365. Zij helpen u graag op weg naar de premie of subsidie waarvoor u misschien in aanmerking komt.

Nuttige links

Premies

Premiezoeker, dé centrale website over alle mogelijke tussenkomsten voor huisliften

Klik hier voor premies van de Vlaamse overheid

Klik hier voor de aanpassingspremie van de Vlaamse overheid, gewijzigd op 1 januari 2014

Klik hier en hier voor premies voor wie in West-Vlaanderen woont

Klik hier voor premies voor wie in Oost-Vlaanderen woont

Klik hier voor premies voor wie in Vlaams-Brabant woont

Klik hier voor premies voor wie in Antwerpen woont

Klik hier voor premies voor wie in Limburg woont

Klik hier voor de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegankelijkheidsbureaus

Klik hier naar het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, over wonen en welzijn

Kik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Limburg en Vlaams-Brabant

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Oost-Vlaanderen

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van West-Vlaanderen

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Antwerpen

Andere nuttige links

Klik hier voor een overzicht van sociale rechten per gemeente

Klik hier naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Ja, ik heb interesse in een vrijblijvend bezoek voor een offerte op maat.

Vrijblijvend bezoek thyssenkrupp
In twee stappen bent u klaar

Wij ontvangen graag uw gegevens: